Kapcsolat

Erinex Kft.

Cím: 9025 Győr,
Szalai Imre u. 6.
Telefon:
+36-96-314-423
Mobil:
+36-30-699-2967
E-mail:
info@erinex.hu


Adatkezelési tájékoztatóADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ERINEX Kft. hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az ERINEX Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak, így elsősorban a személyes adatok védelméről és a közérdek, adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban Infotv.) foglaltaknak megfelelően a szükséges mértékben és ideig szabályszerűen kezelje és megfelelően nyilvántartsa.

Személyes adatai a következő esetekben kerülhetnek a kezelésünkbe:
• az internetes kapcsolat fenntartása során keletkező technikai adatok; 
• Ön adja meg az adataidat, amikor regisztrálja magát;
• ha személyes kapcsolatba lép velünk (levélben, telefonon, e-mailen).

A www.erinex.hu weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a weboldal üzemeltetője, az ERINEX Kft. (székhelye: 9025 Győr, Szalai u. 6. fszt., cégjegyzékszáma: 08-09-015400). Az ERINEX Kft. garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, és a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. Tájékoztatjuk, hogy Honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Hírlevél szolgáltatásunk igénybevételéhez azonban szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Így tudunk Önnek hírt adni akcióinkról, újdonságainkról, bútorozási javaslatainkról.

A regisztráció során a következő személyes adatok megadását kérjük: név, e-mail cím.

A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által a regisztrálással előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. Azok a látogatók, akik regisztrálják magukat a honlapon, személyes adataikat önként bocsátják a rendelkezésünkre. Adataik központi adatbázisunkba kerülnek. A regisztrálók időközi e-mailes értesítést kaphatnak aktuális ajánlatainkról, újdonságainkról. Az ERINEX Kft. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az ERINEX Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy az ERINEX Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni. Az ERINEX Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Az ERINEX Kft. a Felhasználó csak azon személyes adatait kezeli – az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig –, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az ERINEX Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. Az ERINEX Kft. a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. Az ERINEX Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt szükségessé teszi. Az ERINEX Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az ERINEX Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

Felhasználó az info@erinex.hu e-mail címen vagy a hírlevelek alján található leiratkozó linken keresztül kérheti adatai törlését. A megadott adatok módosítására a hírlevelek alján található adatmódosító linken keresztül, vagy az info@erinex.hu e-mail címre írt levélben van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó kéri az adatok törlését, úgy az ERINEX Kft. a kéréstől számított 30 napon belül törli az adatokat. Az ERINEX Kft. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az ERINEX Kft. nem vállal felelősséget.

Amennyiben a személyes adatainak védelmével kapcsolatban panasza van, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78303/2014.

A www.webgenerator.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatok kezelője a(z) Webgenerator (székhely: 9024, Győr, Kálvária u. 55.)

 

2. A kezelt adatok köre

 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A weboldalunkban Google (remarketing, analytics), Facebook plugin és egyéb idegen kódok fordulhatnak elő. Felhívjuk minden látogató figyelmét, hogy ezek a szolgáltatók a böngészekről adatokt tárolnak. Amennyiben nem ért egyet a fent említett szolgáltatók magatartásával, kérjük, zárja be a böngésző ablakot.

 

3. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.webgenerator.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A www.webgenerator.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

 

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 9024, Győr, Kálvária u. 55.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 9024, Győr, Kálvária u. 55.), illetve a info@webgenerator.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.webgenerator.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

 

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

 

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

9. Fontos webcímek

 

Privátszférát erősítő technológiák

Adatvédelmi információk

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információk
Erinex Kft. - Magyar